Pensionsbestämmelser för grundskolelärare

Lagförslag LF 26/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksför-fattningar om pension för den offentliga sektorn och landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pens-ion för arbetstagare föreslås kompletterade så att pensionsskyddet för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan, som idag regleras i grundskolelagen, från den 1 januari 2021 regleras i dessa lagar.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott