Personlig skyddsutrustning för konsumenter

Lagförslag LF 32/2020-2021 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tilllämpning på Åland av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter. Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om personlig skyddsutrustning för konsumenter och är en blankettlag. Lagförslaget är närmast av lagteknisk karaktär och en följd av rikets lagstiftningsåtgärder.


Åtgärder

 • 2021-09-09

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  Dokument

 • 2021-09-13

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2021-09-27

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Social- och miljöutskottet

 • 2021-09-27

  Remitterat

  Till: Lag- och kulturutskottet

 • 2021-09-27

  Remitterat

  Till: Lag- och kulturutskottet