Första behandling

Gemensam diskussion med:
 • Först tillåts diskussion om betänkandet gällande de tre ärendena och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Jan Salmén (C) Anförande | 14:06

  Talman! Lag- och kulturutskottets betänkande nr 2 innehåller landskapsregeringens tre lagförslag; nr 30 utökning av marknadskontroll, nr 31 aerosoler och nr 32 personlig skyddsutrustning för konsumenter. Utskottet har behandlat de tre lagförslagen som en helhet när de är sammanhängande.

  Landskapsregeringen föreslår en utökad marknadskontroll på grund av EU:s marknadskontrollförordning. Landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter behöver ändras och kompletteras för att överensstämma med krav i marknadskontrollförordningen. Åtta lagar föreslås läggas till listan för marknadskontroll. En av dessa är tobakslagen där även kompletterande bestämmelser föreslås. De övriga sju är blankettlagar där det inte behövs någon ändring.

  Utskottet konstaterar att lagförslagens syfte är ökad konsumentsäkerhet och föreslår att lagtinget antar lagförslagen med några mindre språkliga ändringar. Tack, herr talman!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs slutligen förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendenas första behandling är avslutad.