Plan för kortruttssystem gällande skärgårdstrafiken

Landskapsregeringens meddelande M 1/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: trafik, skärgårdstrafik, tunnel, föglö, färjtrafik, färja, färjor,
Sidhänvisning: 8, 12, 23, 26,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser