För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 1 november 2005 kl. 15.15.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

   

   

   

  Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet för arbetsåret 2005-2006. (V 2/2005-2006).

   

  Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 4 november 2005 kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 7 november. Antecknas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 12/2004-2005 om godkännande av Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP 7/2004-2005).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 2 november. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Finansutskottets betänkande angående förslag till andra tilläggsbudget för år 2005. (FR 18/2004-2005).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 2 november. Godkänt.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens framställning angående ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet och ändring av grundskolelagen för landskapet Åland. (FR 1/2005-2006).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 2.11.

   

   

  Landskapsregeringens framställning angående förändrat förflyttningsförfarande inom landskapsförvaltningen. (FR 2/2005-2006).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7.11.

   

  Landskapsregeringens framställning angående ändring av renhållningslagen. (FR 3/2005-2006).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7.11.

   

   

  Ltl Gun-Mari Lindholms enkla fråga angående lokal upphandling. (EF 11/2004-2005).

  Svar på frågan kommer att avges vid plenum den 7.11.

   

   

  Ltl Danne Sundmans enkla fråga angående läromedel. (EF 12/2004-2005).

   

   

  Ltl Gun-Mari Lindholms enkla fråga angående planerad sjukvård inom ÅHS för åländska studerande utomlands. (EF 13/2004-2005).

   

  Svar på frågorna, som inlämnades under den tid lagtinget inte varit församlat, skall avges inom tio dagar fr.o.m. denna dag. Kan frågorna inte besvaras skall landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsaken till att svar inte ges.

   

  Lagtingets nästa plenum är den 2 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.15.22).