Planerna för utbildningssektorn

Skriftlig fråga SF 6/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar på vilka sätt vidtar landskapsregeringen åtgärder för att stödja kommunernas bildningssektorer vid mottagningen av ukrainare samt hur arbetar man genom sina egna utbildningsmyndigheter för att möjliggöra bästa möjliga integration?

Åtgärder