För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet upptas till behandling vid plenum den 2.12.2013.