Politiskt program för informations och kommunikationsteknik (IKT) i landskapet Åland

Landskapsregeringens meddelande M 2/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ikt, informationsteknik, kommunikationsteknik, information,
Sidhänvisning: 87, 90, 96, 135, 146, 147;,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser