Presidiets framställning angående ändring av beslutet om lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2003-2007

Talmanskonferensens framställning P 2/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sittordning,
Sidhänvisning: 74, 75


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser