Presidiets framställning angående förslag om utökande av antalet ledamöter i självstyrelsepolitiska nämnden

Talmanskonferensens framställning P 2/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ledamöter, ledamot, sjpn, sjpn, sjpn, självstyrelsepolitiska nämnden, antal


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser