Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2003-2007

Talmanskonferensens framställning P 1/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sittordning, platser, plenisal
Sidhänvisning: 7, 8


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser