Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2007-2011

Talmanskonferensens framställning P 1/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: presidiet, placering, plenisal, sittplatser, sittning,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser