Presidiets framställning om lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2009-2011

Talmanskonferensens framställning P 1/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: placering, plenisal, plenisalen, lagtingsledamöterna, lagtingsledamot,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser