Privatisering av färjförbindelser

Skriftlig fråga EF 2/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skärgårdsfärjor, färja, driftsprivatisering, färjpass
Sidhänvisning: 40, 50

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser