Privatiseringen av skärgårdstrafiken

Spörsmål S 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skärgårdstrafik, trafik, skärgård, privatisering
Sidhänvisning: 63, 66, 68, 70, 73;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser