Produktionsstöd för el

Lagförslag LF 12/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att ett stödsystem för produktion av el från vindkraft inrättas. Stödsystemet är ägnat att främja en mer klimatvänlig elproduktion genom en minskad användning av fossila bränslen.


Åtgärder