För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling den 20 november 2017.

  3        Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada å andra sidan

  Ärendet upptas till behandling den 20 november 2017.

  4        Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket

  Ärendet upptas till behandling den 20 november 2017.

  5        Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid

  Ärendet upptas till behandling den 20 november 2017.