Rämjande av turismen vid Jan-Karlsgården

Skriftlig fråga SF 9/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: turism, jan-karlsgården, smakbyn, mark,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser