Rättvisare skatt för pensionärer

Åtgärdsmotion MOT 2/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att skyndsamt inkomma till lagtinget med ett förslag till ändring av Kommunalskattelagen för landskapet Åland så att pensionärer inte behöver betala sex gånger högre skatt än de som erhåller löneinkomster.


Åtgärder