En realistisk turiststatistik

Åtgärdsmotion HM 9/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: turister, statistik, övernattning,
Sidhänvisning: 65, 77, 111, 122


Åtgärder