Redogörelse angående behandling av ärende rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2002

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, tjänstekollektivavtal,
Sidhänvisning: 69, 70,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser