Redogörelse angående behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2001

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avtal, tjänstekollektivavtal, redogörelse, arbetskollektivavtal,
Sidhänvisning: 118, 120;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser