Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för Åland om ministrarnas bindningar

Redogörelse RS 1/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, minister, ministrar, bindning, bindningar, skuld, förmögenhet, aktier,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser