För kännedom

  • Enligt lagtingsordningens 26 § ska lantrådet och varje minister utan dröjsmål efter utnämningen ge en för lagtinget avsedd redogörelse för bindningar som kan ha betydelse vid utövningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen. Enligt arbetsordningens 44 § ska redogörelsen föredras för lagtinget och saken debatteras i plenum. Lagtinget fattar dock inte beslut med anledning av redogörelsen.

    Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 15 januari 2020.