Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för landskapet Åland om ministrarnas bindningar

Redogörelse RS 1/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: minister, ministrar, bindning, skuld, förmögenhet, aktier,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser