Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2010 - 31 oktober 2011

Redogörelse RS 3/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, ao, arbetsordningen, landskapsregeringens redogörelse

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser