Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2011 - 31 oktober 2012

Redogörelse RS 2/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser