Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2012 - 31 oktober 2013

Redogörelse RS 3/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, landskapsregeringens redogörelse

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser