Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2003-31 oktober 2004

Redogörelse RS 1/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, sjpn, självstyrelsepolitiska nämnden,
Sidhänvisning: 86, 95, 106, 111,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser