Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2004 - 31 oktober 2005

Redogörelse RS 1/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, landskapsregeringens redogörelse,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser