Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2005 - 31 oktober 2006

Redogörelse RS 1/2006-2007 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser