Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2006 - 31 oktober 2007

Redogörelse RS 1/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, landskapsregeringen,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser