Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2007 - 31 oktober 2008

Redogörelse RS 1/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, landskapsregeringen

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser