Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2008 - 31 oktober 2009

Redogörelse RS 1/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, lr, landskapsregeringen,

Åtgärder

 • 2009-12-17

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  RS 1/2009-2010

  Dokument

 • 2009-12-18

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2010-01-04

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Självstyrelsepolitiska nämnden

  Bordlagd

 • 2010-01-08

  Återtagen

 • 2010-01-08

  SlutbehandlatBeslut

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser