Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2009 - 31 oktober 2010

Redogörelse RS 1/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, landskapsregeringens redogörelse, självstyrelsepolitiska nämnden

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser