Redogörelse om behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2009

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tjänstekollektivavtal, avtal, kollektivavtal,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser