Redogörelse om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2012 och verksamhet år 2011

Redogörelse RS 2/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: eu, europeiska unionen, redogörelse, prioritering, eu-ärende,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser