Redogörelse om Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2014 och verksamhet år 2013

Redogörelse RS 2/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: eu, europeiska unionen, verksamhet, prioritering, redogörelse

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser