Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2019

Redogörelse RS 3/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen överlämnar härmed årsredovisning för landskap-et Åland per 31.12.2019 inkl. bokslutet för Landskapets fastighetsverk per 31.12.2019 och Landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2019 till lagtinget såsom redogörelse nr 3/2019-2020 i enlighet med § 19 LL (2012:69, ändr. 2017/4) om landskapets finansförvaltning.

Åtgärder