Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 1999

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tjänstekollektivavtal, redogörelse,
Sidhänvisning: 56, 61,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser