Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2015

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, tjänstekollektivavtal

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser