Redogörelse över behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2000

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tjänstekollektivavtal, redogörelse, finansutskottet,
Sidhänvisning: 48,49,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser