Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor

Redogörelse RS 2/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen överlämnar härmed den i 36 § arbetsordningen för Ålands lagting föreskriva redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur. Redogörelsen avser tiden från 1 april 2019 fram till tidpunkten för överlämnandet.

Åtgärder