Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting

Redogörelse RS 1/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, självstyrelsepolitik, självstyrelsepolitiska frågor, ao, arbetsordning

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser