Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Redogörelse RS 1/2021-2022 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen överlämnar härmed den i 36 § arbetsordningen för Ålands lagting föreskriva redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur. Redogörelsen avser tiden från 8 april 2021 fram till tid-punkten för överlämnandet.

Åtgärder

 • 2022-03-24

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  Dokument

 • 2022-03-25

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2022-03-28

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Självstyrelsepolitiska nämnden

 • 2022-04-04

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Självstyrelsepolitiska nämnden

 • 2022-04-11

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Självstyrelsepolitiska nämnden

 • 2022-04-11

  Remitterat

  Till: Självstyrelsepolitiska nämnden