Remissdebatt

  • Ärendet bordlades vid plenum den 4 april 2022 då talmannen föreslog att ärendet remitteras självstyrelsepolitiska nämnden.

    Fortsatt diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden omfattas? Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.