Reform av kommunstrukturen på Åland

Lagförslag LF 21/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, kommunreform, kommunstruktur, kommunindelning, kommunsammanslagning
Berörda lagar: ll om en reform av kommunstrukturen på åland
kommunstrukturlag för åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser