Reformering av kommunstrukturerna, ändring av allmänna motiveringen

Budgetmotion FM 12/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kommun, kommunstruktur,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter