Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

Republikens presidents framställning RP 6/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, framställning, ryssland, vägtrafik,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser