Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

Republikens presidents framställning RP 8/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, framställning, honkong, skatt, dubbelbeskattning,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser